<< Terug naar nieuws overzicht

Evaluatie AVS NK 2017
Het is alweer drie jaar geleden dat de National Championship Show voor het laatst werd georganiseerd in Raalte. Sinds 2016 is deze terug op het Federatiecentrum te Ermelo. De 2017 editie heeft hoogtepunten maar helaas ook wat dieptepunten gekend. Er zijn een hoop mooie paarden te bewonderen geweest en onze felicitaties gaan uit naar alle winnaars. Ook feliciteren wij onze kersverse leden van verdienste: Sinie Muskee, Gerda Stuive en Johan de Mooy!  Helaas, naar aanleiding van een aantal minder leuke zaken, heeft het AVS bestuur reeds na twee dagen één en ander moeten evalueren en daar wat geleerde lessen, maar ook wat stevige conclusies uit getrokken.
 
Locatie en stallen:
De KNHS heeft het AVS op zeer late termijn geïnformeerd over het niet tijdig kunnen opleveren van alle stallen de dag voor het evenement. Het AVS heeft getracht de deelnemers zoveel als mogelijk in te lichten. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat er de nodige spanningen waren aangaande arriverende paarden op de zaterdagavond. Indien wij volgend jaar niet vanaf 18:00 uur alle gereserveerde boxen ter  beschikking kunnen krijgen, zullen wij helaas op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie voor het Nationaal Kampioenschap. Om alles rustig de tijd te geven, niet te hoeven haasten en minder lange dagen te maken, wordt eventueel een geheel weekend voor het NK overwogen.

UnPleasurable classes:
Hier is vooral onduidelijkheid geweest over selectie van de top 10 classic combinaties uit een totaal van 13.  Helaas heeft het bestuur te laat geconstateerd dat de grootte van de binnenbak met een twee laags VIP aan de ene kant en een voorring aan de andere zijde, te krap was voor een groep van 13 classic combinaties. Daar had eerder op geanticipeerd kunnen worden. De jury werd dus last minute geconfronteerd met een splitsing én een tijdsprobleem.  Daardoor is de selectie niet geheel gebalanceerd gebeurd waarin de uitvallers zich sterk benadeeld hebben gevoeld. Ongeacht het oordeel van de jury heeft het bestuur de verantwoordelijkheid daarvoor genomen en deze uitvallers gecompenseerd. We houden alle ruiters graag gemotiveerd om enthousiast te blijven voor het Pleasure concept. Volgend jaar ook daar meer tijd en ruimte waarbij wij ook zullen zorgen voor startnummers aan beide zijden van het paard conform de Pleasure regels.
 
Veulentijd:
Dan was er wat te doen rondom de tijd voor het in vrijheid tonen van de hengstveulens. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens was en wij begrijpen dat zowel de trotse fokkers als het enthousiaste publiek graag hadden gezien dat de veulens meer tijd hadden gekregen om zich te tonen. De boodschap was duidelijk; ook hier was de tijd een factor en moest men letterlijk "kort door de bocht" met de hengstveulens en ook hier zullen wij in de volgende edities van het NK dus meer tijd en ruimte voor maken.
 
Dreigingen- en Misdragingen: 
Als laatste maar wellicht als belangrijkste onderwerp maakt het bestuur zich ernstig zorgen over bedreigingen en geweld onder de leden. Het is ons duidelijk dat sommige leden de Nederlandse shows, maar zelfs ook buitenlandse shows, misbruiken om onderlinge geschillen ter plekke met bedreigingen en fysiek geweld denken op te moeten lossen.
Het AVS veroordeelt dit ten strengste en heeft dan ook naar alle betrokken partijen een waarschuwing verstuurd om dit soort onaangename vertoningen buiten het AVS en geassocieerde evenementen te houden.
Indien, vanaf heden, het bestuur heldere bewijzen onder ogen krijgt over leden van het AVS danwel geassocieerden van die leden, die andere leden danwel geassocieerden van die leden danwel andere bezoekers van enig Arabisch Volbloedpaarden evenement in binnen- of buitenland of bestuursleden van het AVS verbaal en/of fysiek onheus bejegenen, kunnen zij rekenen op een juridische aangifte van verstoring van de publieke orde én een onmiddelijke schorsing van het AVS lidmaatschap van minimaal 1 jaar. Late het duidelijk zijn dat een onmiddelijke schorsing betekent dat het AVS geen diensten zal verlenen aan het betreffende lid gedurende de schorsingsperiode waaronder, maar niet beperkt tot, het registreren- en overschrijven van paarden en het deelnemen aan enig evenement van het AVS. Tevens zal via een gebiedsverbod de toegang tot AVS evenementen worden geweigerd.   
 
Uiteraard gaat het bestuur er van uit dat betreffende leden de initiele waarschuwing ter harte nemen en zich weten te gedragen op de diverse evenementen. Zakelijke geschillen dienen via de geijkte wegen opgelost te worden!
 
NB: Deze digitale Nieuwsbrief zal binnenkort ook onverkort worden gepubliceerd in het AVS Magazine