AANVRAAG DUPLICAAT REGISTRATIEPAPIER:
Conform art. 30 van het stamboekreglement wordt meegedeeld, dat het registratiepapier is zoekgeraakt van het (de) navolgende paard(en):

Zonder tegenbericht wordt hiervoor een duplicaat registratiepapier verstrekt.


04/10/2016
Nib Djook Star A.12861 (Grand Duc x Island Lavinia)

21/10/2016
Gerda's Yhara A.11548 (Chantal's Alcazar x Damaris)