Ereleden van het AVS  

Mw. C.J.W. Modderman - van Dorssen Dhr. R.C. den Hartog †
Mw. J. Smarius - Roovers Dhr. Dr. H. Houtappel † 
Dhr. A. Kuijf Sr.  
Mw. A. van der Velden  
Dhr. B. Blaak  

Leden van verdienste van het AVS

Dhr. W. Veltman Dhr. L. Schutrups †
Mw. M.E.F.E. Scheerder-Close Mw. H. Wehkamp - Onvlee †
Dhr. J.H.  van der Voort   Dhr. W. Brinkhuis †
Mw. T. Kubbe-Zonneveld  Dhr. J. Smarius †
Mw. S. Muskee   Dhr. P Scheerder †
Mw. G. Stuive-Verkuil  
Dhr. J. de Mooy  In navolging van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 29 mei 1997 zijn de voorwaarden voor het Erelidmaatschap of Lid van Verdienste alsvolgt vastgesteld:

ERELID (Kenmerk: Gouden speld)
 • Minimaal:
  • 40 jaar lid geweest van het Stamboek en/of
  • een bestuursfunctie van 10 jaar bij het Stamboek en/of
  • 15 jaar met bijzondere inzet verdienstelijk is geweest voor het stamboek
 • Een minimale leeftijd van 60 jaar
 • Van onbesproken gedrag

LID VAN VERDIENSTE (Kenmerk: Zilveren speld)
 • Zich minimaal 10 jaar heeft ingezet als:
  • bestuurslid
  • commissielid
  • jurylid
  • medewerker van keuringen o.a.
   • DC lid
   • ringmeester
   • omroeper
   • secretariaat